لطفا برای مشاهده تصاویر  بر روی بیشتر کلیک نمایید

 

 
دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاه سپاه بوده و این دانشگاه واقع در بزرگراه اتوبان شهید بابایی می باشد.
ساخت گنبد کاشی دانشگاه امام حسین (ع) تهران
کار ساخت مسجد دانشگاه  امام حسین (ع) در مهرماه سال نود و چهار آغاز و در دی ماه سال نود و پنج تکمیل شد.
 
کلمات کلیدی :
ساخت گنبدگنبد سازیگنبد کاشیزیبا ترین گنبد کاشیکاشی گنبدکاشیکاری مسجدیکاشیکار مساجدرسمی بندی گنبدرسم بندی گنبدگنبد کاشیکاشی گنبدگنبد سازیگنبد مسجدگنبد ساختمانیگنبد روی برجگنبد ویلاگنبد مجتمع تجاریگنبدسازیگنبد سازی در تهرانگنبد سازی در تهرانگنبد سازیگنبد سازیگنبد سازی