لطفا برای مشاهده تصاویر  بر روی بیشتر کلیک نمایید

 

طراحی معماری پروژه :جناب آقای دکتر میرزایی
طراحی سازه : جناب آقای دکتر صفا پیمان
کلمات کلیدی:
ساخت مزار شهداگنبد مزار شهداطراحی مزار شهداطراحی گنبدگنبد سازیگنبدسازیگنبد سازیگنبد سازی در تهرانگنبد سازیساخت گنبدگنبد مسجدمسجد سازیگنبد مزار شهدا یادمان شهدامقبره شهداگنبد مقبره شهداگنبد یادمان شهدا