انجام کلیه امور آینه کاری ، گچ کاری و نمای داخلی مسجد ، امامزاده ها ، اماکن متبرکه ، نمازخانه ها و .….