دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاه سپاه بوده و این دانشگاه واقع در بزرگراه اتوبان شهید بابایی می باشد.

ساخت گنبد کاشی دانشگاه امام حسین (ع) تهران

کار ساخت مسجد دانشگاه  امام حسین (ع) در مهرماه سال نود و چهار آغاز و در دی ماه سال نود و پنج تکمیل شد.

گنبد دانشگاه امام حسین
گنبد دانشگاه امام حسین
کلمات کلیدی :
ساخت گنبدگنبد سازیگنبد کاشیزیبا ترین گنبد کاشیکاشی گنبدکاشی کاری مسجدیکاشی کار مساجدرسمی بندی گنبدرسم بندی گنبد – گنبد کاشی – کاشی گنبد –گنبد سازی -گنبد مسجد – گنبد ساختمانی – گنبد روی برج – گنبد ویلا – گنبد مجتمع تجاری – گنبدسازیگنبد سازی در تهرانگنبد سازی در تهران – گنبد سازی – گنبد سازی – گنبد سازی