لطفا برای مشاهده تصاویر  بر روی بیشتر کلیک نمایید

ساخت گنبد از جنس استیل نقره ایی 304 نگیر در اصفهان ، مسکن مهر شهر جدید مجلسی
پیمانکار ساخت مسجد : مهندس ناد علیان
سازنده گنبد: مهندس لطیفی
کلمات کلیدی:
گنبد سازیساخت گنبدساخت گلدستهگلدسته سازیطراحی گنبدسازنده گنبد استیلگنبد سازیگنبد سازی در اصفهان – گنبد سازی در تهران – گنبد سازیساخت گنبدگنبد سازیگنبد استیلگنبد استیل سفید – گنبد سازی – گنبد سازی – گنبد سازی -گنبد سازی