گنبد و گلدسته سازی لطیفی

09122480802

ساخت ضریح متحرک برای ماه محرم و حرکت جلوی دسته های عزاداری
این ضریح متحرک برای هیئت زینب کبری محله اطلسی شیراز به مدیریت حاج محمد رضایی ساخته شده است.
این هیئت در سال 1384 تاسیس شده است.
کلمات کلیدی: ساخت ضریحضریح سازیسازنده ضریحضریح مهره ماسورهضریح استیلضریح مزار شهداضریح محرمضریح جلوی هیئت
ساخت علامتعلامت سازیساخت علامت هیئتسازنده علامت هیئت