کاشی کاری مساجد – کاشی کاری گنبد-قیمت کاشی گنبد

 

 

گنبد کاشی
کاشی گنبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاشی گنبد
کاشی گنبد
کاشیکاری گنبد
کاشی کاری گنبد
کاشی کاری مساجد
کاشی کاری مساجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ساخت مسجد دانشگاه جامع امام حسین ( موقعیت مرکزی)

پروژه ساخت این مسجد توسط شرکت اندیشه و عمران با مدیریت جناب آقای دکتر محمد میرزایی در سال 94 آغاز و در سال 95 به اتمام رسید.

کلیه امور کاشی کاری مسجد این پروژه توسط گنبد سازی لطیفی با استفاده از کاشی هفت رنگ سنتی اصفهان درجه یک انجام شده است.

طراحی معماری و مدیریت کل پروژه: جناب آقای دکتر محمد میرزایی

طراحی سازه و مدیر پروژه: جناب آقای دکتر صفا پیمان

طراحی نقشه: جناب آقای مهندس مهدی برزگر

امور قرارداد و سرپرست کارگاه: جناب آقای مهندس طیبی

ناظر پروژه: جناب آقای مهندس نقدی

پیمانکاران:

سازنده گنبد، شبستان ،سر درب ، شبستان سر درب ورودی ، مناره ها ، و مزار شهدا و محراب مسجد : مهندس ساسان لطیفی (گنبد سازی لطیفی)

اسکلت: جناب آقای مهندس شمس

سقف عرشه فولادی: مهندس هاشمیان

دیوار چینی و سنگ نما: مهندس کیا

انجام کلیه امور کاشی کاری مساجد ،کاشی کاری محراب،کاشی کاری گنبد،کاشی کاری شبستان و سر درب مساجد با انواع کاشی های سنتی با قیمت مناسب

ساخت صفر تا صد کلیه ابنیه مذهبی

کلمات کلیدی:
گنبد سازیکاشی کاری مساجدقیمت کاشی سنتیکاشی هفت رنگقیمت کاشی هفت رنگکاشی گنبدکاشی کاری گنبدکاشی مسجدکاشی مسجدیکاشی کاری مسجدرسمی بندی مسجدرسم بندی گنبدکاشی سنتی اصفهانقیمت کاشی سنتی اصفهان