ساخت سردرب دانشگاه امام حسین

 ساخت سر درب دانشگاه امام حسین توسط گنبد و گلدسته سازی لطیفی انجام شده است. به دروازه‌های بزرگ ورود به ساختمان‌ها یا محوطه‌های ویژه، سَردَرب می‌گویند. در محل سردرب نهادها و مراکز مهم معمولاً سازه‌های ویژه‌ای ساخته می‌شود تا بتوان ورودی اصلی آن ها را به راحتی پیدا کرد. بسیاری از مراکز آموزشی مهم در دنیا دارای سردرب‌های مشخص با معماری زیبا هستند که با نام خود بین افراد شناخته شده‌اند. این سازه‌ها معمولاً نقش نمادینی نیز دارند و شکل آن‌ها با موضوع فعالیت مربوطه سازمان ارتباط دارد. معمولاً برای نهادهایی مانند مسجدهای مهم، کلیساها، ساختمان‌های دولتی، وزارت‌خانه‌ها، دادگستری‌ها و همچنین مدارس دینی و مساجد و کاروان‌سراها سردرهای بزرگ ساخته می‌شوند. از مشهور ترین سردر اماکن در ایران می‌توان به سردر دانشگاه تهران، سردر باغ ملی و سردر قیصریه اشاره کرد.

 

ورودی مساجد: ورودی مساجد آغاز یک دعوت است. ورودی مساجد چه ساده و چه پیچیده معمولا از اصول خاصی پیروی می ‌ کنند و اغلب دارای فضاها و عناصری همچون جلوخان، سر در ،مناره، در ورودی، سکو، هشتی و دالان هستند

سر در مساجد : نسبت به اطراف خود شاخص ‌ تر، حجیم تر و بلند ترند. بدین ترتیب انسان در مقابل مقیاس بزرگ و چشمگیر سردر، با تحسین این عظمت خود را بنده حقیری در بارگاه متعالی خداوند می ‌‌ یابد.

تزیینات سر در مفصل تر از بقیه قسمت ‌ های ورودی است.خطاطی آیات قرآن، کاشیکاری، کاربندی و مقرنس کاری از جمله این تزیینات هستند.

جلوخان: پیش فضایی محصور یا نیمه محصور است که اولین مرحله از سلسله مراتب ورود به مسجد محسوب می ‌ شود.

جلوخان با ایجاد مکث و اعلام تقدس مکان، فضایی اطلاع دهنده و دعوت کننده به درون فضای اصلی است.

از نظر مکان یابی، جلوخان به علت دعوت کنندگی بیشتر، در گره معابر محله یا بازار قرار می ‌ گیرد.

 

ساخت سردرب مسجد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اجرای آجر لعابدار

اجرای آجر لعاب دار

آجر لعابدار

کلمات کلیدی:

سازنده سردربکاشی کاری مساجدکاشی کاری مسجدکاشی کاری مسجدکاشی کاری مساجدسر در مسجدسر درب مسجدکاشی مسجدیکاشی کار مسجدگنبد سازیکاشی کاری گنبد – گنبد سازی لطیفیساخت گنبد –گنبد سازی – گنبد سازی – –گنبد سازی در تهرانگنبد سازی در تهران