پایا سازان پارس با تلفیق شیوه های مهندسی نوین ومعماری کهن و اسلامی توانسته پروژه های متعددی را در کشورهایی نظیر عراق، لبنان و پاکستان اجرا و هنر زیبای ایرانی اسلامی را گسترش دهد . قطعات گنبد قابل باز شدن و بسته بندی آسان و بدون خش خوردگی در محل تحویل و نصب می شود.

لطیفی 09122480802

نصب سریع و آسان برای کشورهای همسایه.

گنبد سازیگنبدسازیساخت گنبدساخت گلدستهگلدسته سازیگنبد سبکقیمت گنبدقیمت گنبد و گلدستهکاشی گنبدروش ساخت گنبدساخت گنبدگنبد سازیقیمت گنبد